Portál Spolupráce s průmyslem

Plan:NET

Portál SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLEM ( SSP ) je komplexním systémem - sítí propojující akademický svět s komerční sférou pomocí inteligentní webové aplikace.

SSP = Studuj S Praxí =

Studenti +
Studijní zázemí (univerzity) +
Průmysloví partneři (Podniky)

KOLEM ČEHO SE TO CELÉ TOČÍ?

 1. Zadání (challenge) >>>
 2. (spolu)práce na projektu >>>
 3. reálné výstupy/řešení/inovace

Průmyslový partner v(y)stupuje jako zadavatel projektů pro univerzitní studenty. Vypsané úlohy jsou pak – po schválení pedagogem – řešeny vybraným studentem/týmem v rámci studovaných kurzů.

S/ZMěnárna

SSP se tak stává místem pro aktivní budování a rozvoj spolupráce, prostorem pro reciproční směnu a efektivní implementaci žádoucích změn.

 • STUDENTI > PARTNEŘI: nápady, skills, talent, nová perspektiva, řešení
 • PARTNEŘI > STUDENTI: příležitost, praxe, finanční ohodnocení
 • PARTNEŘI > UNIVERZITA: investice do inovací a výzkumu, zpětná vazba z komerční sféry
 • UNIVERZITA > PARTNEŘI: inovační zázemí, nové technologie, teoretické poznatky, (data)báze nadšenců z řad studentů i akademiků, expertní služby/rady
 • SSP > systematizace (definované postupy, metodologie, know-how), právní ošetření, jednoduchost

PROČ SE DRŽET PŘI ZEMI?

SSP reprezentuje unikátní koncept, jenž je svým rozsahem a stupněm integrace s akademickým prostředím PRVNÍ SVÉHO DRUHU! Inovativní je rovněž používání chytrých algoritmů, jež zajišťují, že na zadané projekty jsou doporučováni právě ti studenti, kteří nejvíce odpovídají specifikovaným požadavkům.

Posuzování vhodnosti kandidáta probíhá na základě tzv. garantovaného hodnocení, jež je založeno na výpočtu schopností studenta (ovlivněno např. studijními výsledky v již absolvovaných předmětech). Tento prvek zároveň motivuje studenta k vylepšení jeho hvězdného profilu a tím i daných dovedností (= gamifikace).

Student

Space, Man!

Ready na raketový start? Portál SSP představuje nejefektivnější cestu jak propojit tvé studium s praxí, true story! Jako nadějný student se ani nenaděješ… Budeš moci co-pilotovat reálný projekt úspěšných firem - získáš tak prostor pro aplikaci získaných teoretických poznatků i posílení svých skills. Co víc? Výstupy tvé práce ti mohou být uznány v rámci tebou studovaných předmětů. Nemine tě ani hvězdné hodnocení. Strike!

ArmStrong!!!

Ukaž v čem tkví tvá supersíla a proFITuj!

Benefity spolupráce s průmyslem - ruku na to:

 • Kredity
 • Praxe/zkušenosti, kontakty, feedback, CV tunning/
 • Finanční odMĚNA

Tvá mise nemusí být jen otázkou měsíců – práce na semestrálním projektu může znamenat začátek dlouhodobé spolupráce s některým z partnerů a udat tak směr tvé budoucí (KARI)éře. Stojí za to si studium okořenit prací na zajímavých projektech… nemyslíš?

Univerzita

Across the UNIverse

Portál SSP je koncipován tak, aby (ko)operoval napříč univerzitami. Chcete se přidat? “ Nothing’s It´s [SSP] gonna change my world.” - Slyšte hudbu budoucnosti!

ALMA - the Mothership

Jsme na jedné lodi – všichni si přejeme, aby vaši studenti byly SPO(C)KY! Proplouvat světem akademických formulí je fajn, ale co zařadit do akademického (raketo)plánu trochu reálného drivu? Šup do komerční (atmo)sféry.

Vytvořte alianci se SSP... Proč?

 • posílíte tak vztahy se stávajícími partnery
 • získáte nové partnery/investory pro spolupráci s vaším univerzitním pracovištěm
 • využívání Portálu znamená krok směrem k realizaci smluvního výzkumu (nové oblasti, data) i aplikaci již výsledných teoretických poznatků do praxe
 • dostane se vám zpětné vazby od průmyslových partnerů – aktualizací obsahové náplně předmětů tak lze reagovat na reálné potřeby trhu
 • vaši absolventi se budou moci lépe uplatnit na trhu práce
 • prakticky orientované předměty jsou atraktivnější pro potenciální uchazeče o studium > zapojení do Portálu SSP tak představuje konkurenční výhodu v boji univerzit o mladé talenty

Učitel

Nebuďte hvězdou akademické smrti - nevychovávejte klony bez praktického uplatnění se stále stejnými semestrálkami do šuplíku. Probuďte a rozvíjejte ve studentech jejich individuální talent. Poraďte jim, povzbuďte je a dodejte jim SÍLU k řešení zadání od průmyslových partnerů…

V rámci SSP pedagog schvaluje vypsané úlohy do předmětu, validuje jejich obsahovou relevanci k probíranému učivu, specifikuje parametry a požadované výstupy pro splnění daného zadání i samotného kurzu. Doprovází tak své žáky na jejich cestě ke správnému řešení.

Co za to?

 • zajímavější práce - … se studenty (motivace, větší aktivita a zapojení), … na zadáních
 • aktuálnost obsahové náplně předmětu (zpětná vazba od průmyslových partnerů)
 • aplikace učiva do praxe (efektivita) – zužitkujte (svá) DATA!
 • praktická orientace kurzu > zvýšení jeho atraktivity > zvýšení atraktivity kurzu – prestiž předmětu mezi studenty, větší zájem
 • finanční ohodnocení
 • budování vztahu s průmyslovými partnery
 • ZAPERLÍTE!

Univerzitní expert

Každý projekt potřebuje svého kapitána. Zatímco průmyslový partner vystupuje v rámci SSP jako zadavatel úloh, velení nad samotným projektem může delegovat na univerzitního experta.

Expert jako velitel expedice

 • VYMÝŠLÍ MISI = může pomoci průmyslovým partnerům definovat/specifikovat vybrané úlohy, stejně jako zhodnotit vhodnost a využitelnost daných zadání v rámci jednotlivých studijních předmětů
 • REKRUTUJE HVĚZDNOU POSÁDKU = pomáhá průmyslníkům najít ty nejvhodnější kandidáty pro spolupráci z řad talentovaných studentů
 • URČUJE KURZ = koordinuje a naviguje vzniklý tým

Staňte se expertem pro SSP a…

 • budujte vztahy s průmyslovými partnery
 • setkávejte se s mladými talenty
 • spolupracujte na zajímavých zadáních/projektech
 • podpořte rozvoj svého univerzitního pracoviště
 • získejte finanční ohodnocení

Průmyslový partner

(Dobro)Družně

Vydejte se probádat svět nových inovací, navazujte kontakty s akademickými kapacitami a univerzitními experty, vysondujte talentované studenty pro spolupráci! Jak? Vybudujte si svou základnu na SSP a kolonizujte UNIverse!

Proč se družit se SSP?

Jako průmyslový partner získáte možnost:

 • využívat zázemí univerzity a její inovační platformy (nové poznatky, vývoj + testování + zavedení prototypů)
 • (dlouhodobě) spolupracovat s mladými talenty (= nová perspektiva, nápady, …)
 • formovat profil studentů (získat přehled o jejich dovednostech, ovlivňovat obsahovou náplň kurzů, …)
 • vychovat si budoucího pracovníka/kolegu
 • využít zkušeností univerzitních expertů* a pedagogů při řešení zadaných úloh
 • šetřit lidské zdroje (SSP nabízí služby jako vedení týmu či řízené získávání talentů)

Big bang!

Stále expandujeme

{počet zapojených studentů : registrovaných firem}
800 : 80