FIT ČVUT Partnerství a sponzoring

Partner

Partnery fakulty jsou firmy, které s FIT ČVUT uzavřely smlouvu o partnerství, ve které se zavázaly s fakultou v následujícím období realizovat smluvní projekty minimálně v příslušné výši a zaplatit příspěvek na úhradu nákladů s propagací Partnera v patřičné výši.

Zlatý partner

Propagace partnera 60 tis. Společné projekty 1 mil.

Stříbrný partner

Propagace partnera 40 tis. Společné projekty 500 tis.

Bronzový partner

Propagace partnera 20 tis. Společné projekty 100 tis.

Zlatý sponzor

Propagace sponzora 200 tis.

Stříbrný sponzor

Propagace sponzora 100 tis.

Bronzový sponzor

Propagace sponzora 50 tis.

Partneři

V rámci partnerství se předpokládá realizace společných projektů v příslušném celkovém ročním objemu následujícími způsoby:

  • smluvní výzkum
  • projekty se studenty realizované přes portál SSP
  • zakázkový vývoj (smlouva o dílo)
  • společný výzkum (např. TAČR - počítá se rozpočet FIT)

Zlaté partnerství

Stříbrné partnerství

Bronzové partnerství

Sponzoři

Zlaté sponzorství

Stříbrné sponzorství

Bronzové sponzorství

Partnerské i sponzorské smlouvy uzavírá FIT na dobu 12 měsíců od data podpisu smlouvy.

Chcete se dozvědět více?

Pro více informací a registraci nových sponzorů či partnerů kontaktujte prosím referentku oddělení pro spolupráci s průmyslem.

Email: jana.hacmacova@fit.cvut.cz Telefon: +420 224 359 834